Když v létě 2020 šéfredaktor Robert Veverka obdržel usnesení o zahájení trestního stíhání kvůli údajnému šíření toxikomanie, které sestávalo z téměř tří stovek dílčích skutků, tedy domněle nebezpečných článků, fotografií či inzercí zveřejněných ve vydáních magazínu Legalizace v letech 2010–2019, znělo to jako nejapný žert z nějakého absurdního dramatu. Málokdo z nás očekával, že se z toho skutečně vyvine jedna z nejzásadnějších polistopadových kauz, pokud jde o svobodu projevu v této zemi.