Share this post on:

Zpupnost českého práva je ohavná. 3. listopadu byl bruntálským okresním soudem odsouzen – byť zatím nepravomocně – Robert Veverka k podmínce. Zároveň s tím dostal Veverkou vydávaný dvouměsíčník Legalizace pokutu 50 000,-. Magazín se věnoval tématu marihuany a byl pro uvolnění marihuany z klepet trestního zákoníku o šíření toxikomanie.

Státní žalobce Jan Žalman předložil bruntálskému soudu na 200 článků magazínu, kde se magazín podle něho dopustil porušení práva. Jednalo se o články s recepty na vaření s konopím, nebo ty, kde se vyzdvihovaly účinky konopí. V soudním jednání byl na Veverkův výčet hříchů přičten i ‘přečin‘ člověka, který si vypěstoval konopí s vysokým podílem THC a to na základě návodů magazínu Legalizace. Což je velmi zvláštní logika. Soud zkrátka zkonstatoval, že jsme všichni děti.

V roce 1999 proběhl na columbijské střední škole v USA masakr, kdy dva studenti přišli do školy, postříleli 13 svých spolužáků a učitelů, pak se sami zabili. V souvislosti s tím pak byl obviňován rockový zpěvák Marilyn Manson. Manson se v té době vyžíval ve své produkci v násilných textech, marketingovém satanismu a vzdoru. Jak to tak u populární hudby bývá. Fanatické katolické spolky protestovaly proti pořádání jeho koncertů. Soud přesto smetl obvinění zpěváka ze stolu jako vycucaná z prstu. Kdyby to neudělal, mohli by se Američané rozloučit se svobodou slova a vyjádření.

Naše soudy jedou na jiném materiálu. Ty trestní zodpovědnost bez zaváhání hodí na skutečného viníka, ale i na inspiraci k trestnému činu. V diskusi se jeden z diskutérů trefně zeptal, kdy začnou plnit naše kriminály spisovatelé. Protože pokud sepíší detektivku, jsou jasnou inspirací pro vraha, měli by tedy pykat. Je to podobná (ne)logika jako zakázat prodej nožů, protože jím někdo někoho píchl do pupíku.

Značná část veřejnosti, včetně mě, si myslí, že konopí je v klatbě zákona zbytečně. Konopí by mělo být jako rekreační droga legalizované. Stejně jako nepodléhá šikaně alkohol, který je v dopadech na společnost mnohem, mnohem závažnější. Jen sem tak nějak kulturně zapadá a tak na něj nebudeme zlí. Nemám rád rozsudky a tresty za ‚zločiny‘ bez obětí. Případ Roberta Veverky je přesně takový. Nikomu neublížil, přesto je trestán. Nejde nezmínit zcela absurdní uvěznění adiktologa Dušana Dvořáka, který za pěstování konopí chytil od soudu flastr šesti let. To je vězeň svědomí. A soudy k němu přidávají další a další rozsudky hodné středověku.

K Robertu Veverkovi se srdnatě připojuji se zvoláním – už to, pro Krista pána, legalizujte. Vždyť to je pro ostudu. Předchozí vlády se k tomu neměly, snad se pochlapí ta nová. A pokud na to nemáte, vyvolejte referendum a nechte promluvit lidi.


Think tank racionální politiky závislostí sepsal několik málo bodů, které i v souvislosti s odsouzením Roberta Veverky nadhazuje nově vznikající vládě:

  • Novelizovat ustanovení týkající se trestného činu šíření toxikomanie tak, aby nemohl být zneužíván v kauzách, které připomínají politické procesy.
  • Dekriminalizovat chování lidí týkající se užívání, držení návykových látek pro vlastní potřebu a pěstování konopí pro vlastní potřebu tak, aby se zabránilo kriminalizaci lidí, kteří svým chováním neohrožují ostatní nebo užívají konopí nebo jiné návykové látky pro účely samoléčby.
  • Dekriminalizovat držení návykových látek u lidí, kteří jsou klienty léčebných a pomáhajících programů. To by umožnilo realizovat účinné a na důkazech založené intervence, kterým současná regulace brání (např. programy hygienické aplikace nebo testování složení drog).
  • Zahájit proces reformy zákonné regulace směrem od prohibice k modernímu systému legální regulace nabídky návykových látek.
  • Zahájit šetření v rámci výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny, zda nedochází orgány činnými v trestním řízení k nesprávné nebo k účelové intepretaci zákonů České republiky v celé řadě kauz týkajících se drogových deliktů. V případě, že se Poslanecká sněmovna rozhodne těmito kauzami zabývat, jsme připraveni dodat detailní podklady.

Podepsán Jindřich Vobořil, který byl osm let protidrogovým koordinátorem, je abstinent a ‘nehulič‘. Jen prostě zjistil, že represe a restrikce nevedou ke kýženému cíli.


Zdroj: Štěpán Chába, https://www.krajskelisty.cz/moravskoslezsky-kraj/26425-legalizace-z-pohledu-stredovekeho-pucisty-komentar-stepana-chaba.htm