Share this post on:

Praha, 29. 9. 2021 – Magazín Legalizace a jeho šéfredaktor Robert Veverka čelí obvinění ze šíření toxikomanie s hrozbou trestu odnětí svobody až na pět let nebo peněžitým trestem. Hlavní líčení se koná v úterý 5. října od 8:30 u Okresního soudu v Bruntále.

Magazín Legalizace je dvouměsíčník nejen o konopí, jehož cílem je nezaujatě informovat o drogové problematice s respektem k lidským právům a ochraně životního prostředí. Od vzniku v roce 2010 nabízí na svých stránkách rozhovory se známými osobnostmi, články o legislativě omamných látek, technologiích a postupech pěstování konopí, informace o možnostech konopné léčby, studie a vědecké poznatky, reportáže a zprávy z domova i zahraničí nebo články o historii a kultuře.

Vzhledem k tomu, že konopí je dle zákona běžnou zemědělskou plodinou a současně rostlinou mající status léčiva a jeho pěstování je za podmínky dodržení zákona č. 167/1998 Sb., povoleno bez zvláštního oprávnění a zároveň je dovoleno nakládání s takovýmto konopím včetně jeho zpracování, považuje magazín Legalizace obvinění z trestného činu šíření toxikomanie nejen za systémovou chybu a prokazatelnou neznalost konopné legislativy ze strany orgánů činných v trestním řízení, ale zároveň za hrubé omezování svobody projevu a práva na informace, jež jsou garantované Listinou základních práv a svobod.

„Účelově, stigmatizačně až lživě zpracovaná obžaloba, která stojí na mylném dojmu a omezeném výkladu policie, že pěstování a zpracování konopí je snad nelegální nebo že jakákoli zmínka o konopí je automaticky šířením toxikomanie, je nebezpečným precedentem, který si v ničem nezadá s totalitní šikanou a cenzurou. Je mou povinností bojovat nejen za právo na existenci magazínu Legalizace, ale i za práva všech tištěných i elektronických médií, která se kdy slovem o konopí zmínila nebo tak v budoucnu hodlají učinit,“ říká ke svému obvinění šéfredaktor Robert Veverka. Smyslem existence magazínu Legalizace je od samého počátku poskytovat ucelené, komplexní, objektivní a vyvážené informace o rostlině konopí v kontextu botanickém, průmyslovém, zdravotním i právním. Cílem je též poukazovat na tristní stav protidrogové politiky, která svým úsilím nenaplňuje deklarovaný záměr světa bez drog; naopak současná prohibiční legislativa zvyšuje závislostní rizika a cílí převážně na represi rizikových skupin. Magazín Legalizace nikdy nenabádal ke zneužívání jakékoli návykové látky, naopak supluje roli státu v situacích, kdy se například legálním konopným pacientům běžně nedostává informací, jakým způsobem mají nakládat s předepsaným konopím nebo jaká jsou s užíváním takového konopí spojena možná rizika či nežádoucí vedlejší účinky. Dle odborných posudků je magazín Legalizace jednou z nejvýznamnějších složek systému terciární prevence na úseku ochrany společnosti před omamnými látkami a negativními dopady jejich zneužívání.

Magazín Legalizace i jeho šéfredaktor zve všechny, veřejnost i média, kterým není svoboda projevu a budoucnost konopí lhostejná, na hlavní soudní líčení, které se koná v úterý 5. října 2021 v 8:30 hodin u Okresního soudu v Bruntále, v místnosti číslo dveří 210A ve 2. poschodí.


Kontakt pro média:
Robert Veverka, tel. 773 691 561, mail: robert@legalpub.cz
Web: https://magazin-legalizace.cz/, FB: https://www.facebook.com/magazinlegalizace,
FB událost: https://www.facebook.com/events/396682462064878

Robert Veverka je vydavatel a šéfredaktor magazínu Legalizace, předseda zapsaného spolku Legalizace.cz, člen Komise Rady hlavního města Prahy pro protidrogovou politiku a zastupitel a člen bezpečnostní komise a komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 2.