Share this post on:

Praha, 11. 11. 2021 – Magazín Legalizace a jeho šéfredaktor Robert Veverka byli 3. 11. 2021 u Okresního soudu v Bruntále nepravomocně odsouzeni za šíření toxikomanie.

Šéfredaktor Robert Veverka a vydavatelství magazínu Legalizace, kteří byli od léta roku 2020 trestně stíháni za údajné šíření toxikomanie, si ze dvou soudních stání u Okresního soudu v Bruntále odnesli nepravomocný rozsudek ve výši jednoho roku odnětí svobody s dvouapůlletou podmínkou a pokutu 50 000 Kč.

Trestného činu šíření toxikomanie se podle státního zástupce Jana Žalmana měli Veverka i vydavatelství dopustit jednak publikováním více než dvou stovek článků z období let 2010 až 2020, které údajně navozovaly dojem legality nakládání s konopím, poskytovaly kvalifikované návody na jeho pěstování, zpracování i skladování, a jednak publikováním inzerce s konopnou tématikou nebo nabízením legálních a volně obchodovatelných semen konopí, které se několikrát objevily jako příloha k tištěnému magazínu. Tuto domněnku dne 3. 11. 2021 svým rozsudkem potvrdil i samosoudce Marek Stach, když obžalované uznal vinnými.

Ačkoli soudce Stach připustil, že magazín Legalizace působí velmi objektivním dojmem, neboť poskytuje širokospektrální informace i názory odborníků a zabývá se léčebnými aspekty konopí, jako důvod svého rozsudku uvedl, že některé články mohou u určitých osob vyvolat chuť si pořídit zařízení, které jim umožní pěstovat, sklízet, zpracovat a užívat konopí způsobem, které už není legální. Uvedl také, že pokud je na otištěných fotografiích znázorněno květenství zcela zjevně pokryté pryskyřicí, nemůže se jednat o obrázky technického konopí bez psychoaktivních účinků. Podle soudce je takový obsah pro čtenáře pokušením; téměř každé číslo magazínu je údajně způsobilé ovlivňovat chování čtenářů a podnítit je ke zneužívání návykových látek. Přestože většina článků v magazínech je právně nezávadná, dle soudce Stacha stačí i jeden článek způsobilý podněcovat, aby magazín Legalizace skutkovou podstatu šíření toxikomanie naplnil.

„Soudce zmínil, že není kompetentním zabývat se přínosem současné právní úpravy ani přínosem konopných produktů ve zdravotnictví či negativních dopadů užívání konopí, ale musí vycházet z aktuální právní úpravy, kterou se všichni musí řídit. Odkázal se na skutkovou podstatu přečinu šíření toxikomanie, kterou magazín dle jeho soudu jednoznačně naplňuje. Nebral v potaz legislativní úpravu umožňující s konopím volně nakládat ani komplexnost a erudovanost publikovaných informací. Naopak vyjádřil pochybnost, zda osobnosti, které do magazínu poskytly rozhovory, byly obeznámeny s jeho obsahem a celkovým vyzněním. Osobně rozsudek považuji za velmi neobjektivní a hrubě omezující svobodu projevu, právo na vyjádření politického názoru a práva na informace,“ uvádí Robert Veverka.

Rozsudek je nepravomocný, obviněná strana čeká na vyhotovení písemného odůvodnění a nechává si čas k možnému odvolání. Proti rozsudku se zvedla velká vlna nevole mezi laickou i odbornou veřejností, která vyzývá nově ustanovenou Poslaneckou sněmovnu k aktualizaci zastaralé legislativy týkající se omamných látek i samotného paragrafu šíření toxikomanie.

Pokud vám není lhostejné, že české soudy omezují právo na svobodné šíření informací o konopí,
můžete přispět na transparentní účet Roberta Veverky č. 2900469065 / 2010. Vybrané prostředky budou použity na pokrytí nákladů spojených se soudním sporem a na boj za svobodu projevu.Kontakt pro média:
Robert Veverka, tel. 773 691 561, mail: robert@legalpub.cz
Web: https://magazin-legalizace.cz/, FB: https://www.facebook.com/magazinlegalizace

Robert Veverka je vydavatel a šéfredaktor magazínu Legalizace, předseda zapsaného spolku Legalizace.cz, člen Komise Rady hlavního města Prahy pro protidrogovou politiku a zastupitel a člen Bezpečnostní komise a Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 2.